Autizam


2.travnja – Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Autizam je složeni razvojni poremećaj koji se kod pojedinca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života. Prepoznatljiv je po stereotipom i repetitivnom ponašanju.
Ponašanje osoba sa spomenutim poremećajem obilježava nezainteresiranost za druge, mehaničko ponavljanje pojedinih pokreta ili radnji, te neuobičajeno vezivanje za neki predmet. Neka autistična djeca pokazuju iznimne motorne, matematičke i druge vještine

Autizam se ne liječi. Rana dijagnostika, tretman i uključivanje u obrazovni proces, kao i aktivno uključivanje u svakodnevni život može pomoći osobama s poremećajem iz ovog spektra da razviju svoje socijalne i komunikacijske vještine i postanu samostalniji.

Izvor fotografije: Udruga Mali princ