Na današnji dan 09.09., prije punih 99 godina, u Sisku se rodio naš poznati umjetnik Slavo (Slavoljub) Striegl.

Brojna bogata ostavština koja je kulturno oplemenila vizuru našega Grada, neprocjenjivo su blago Slave Striegla. Po njemu naša gradska sisačka galerija nosi naziv!

Sretan rođendan umjetniče, tamo gore među zvijezdama!

 

Foto: Gradska galerija Striegl