Župan Ivan Celjak je, zajedno s generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem, u utorak, 12. srpnja 2022. godine, obišao u Sisku ključne točke na kojima su na nasipima uz rijeku Savu u tijeku sanacije šteta nastalih u potresu.

Obišli su redom:
lijevoobalni nasip rijeke Save u naselju Palanjek, saniranje nasipa se odvija u dvije dionice ukupne dužine 670 metara, projekt je financiran iz Fonda solidarnosti, a njegova vrijednost je 4 869 169 kuna;

lijevoobalni nasip rijeke Save u naselju Hrastelnica, predviđeno je saniranje 390 metara nasipa, projekt se financira iz Fonda solidarnosti, a njegova vrijednost je 7 181 017 kuna;

izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu u duljini oko 460 metara. Projekt, financiran iz Fonda nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., vrijedan je 17 124 995 kuna;

održavanja savskog nasipa u naselju Galdovo, saniranje nasipa duljine od 870 metara, uz financiranje iz Fonda solidarnosti, a njegova vrijednost je 12 610 312 kuna.

Na sisačkom području znatna ulaganja države

Župan Ivan Celjak je iskazao veliko zadovoljstvo suradnjom s Hrvatskim vodama:
„Vrlo smo zadovoljni dosadašnjim rezultatima radova u nadležnosti Hrvatskih voda na području grada Siska. Hrvatske vode obnavljaju nasipe na području Palanjka i Hrastelnice, radi se na obaloutvrdi na području Galdova i sanira nasip u Savskoj ulici u Galdovu. Vrijednost tih radova, uključujući i završene radove na području Tišine Erdetske, iznosi 42 milijuna kuna.
Vrlo je važno da naši sugrađani imaju osjećaj sigurnosti kada se radi o mogućnosti poplava, jer do sada smo nažalost proživjeli mnoge nepogode i najvažnije je vratiti taj osjećaj da će u slučaju visokih voda biti zaštićena njihova imovina i životi.“

O važnosti ovih vrsta sustava obrane od poplava građani osvijeste kada poplave predstoje, kada postoji opasnost ugroze kuća. Upravo stoga se sada obnovom preveniraju daljnja oštećenja i osigurava stabilnost.
Župan je u ovoj prigodi istaknuo koliko je važno da Hrvatske vode vrše ulaganja na području Siska i Sisačko-moslavačke županije.

„Odlukom Vlade RH izvršena je raspodjela mogućnosti dobivanja sredstava iz Fonda solidarnosti, vezano uz štete od potresa i temeljem poziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Hrvatske vode su se, naravno, prijavile i došle u mogućnost da gotovo 170 milijuna kuna iz sredstava Fonda iskoriste za obnovu sustava obrane od poplave,“rekao je u ovoj prigodi generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
Obišli smo, rekao je još Đuroković, pet gradilišta. Jedno je završeno, na četiri se izvode radovi. Treba iskoristiti ovo sušno razdoblje, kada se mogu izvoditi zemljani radovi. Sisačko područje, zaključio je, u ovom trenutku ima aktivnih gradilišta za 77 milijuna kuna.
Bile su velike štete, imali smo 15 kritičnih mjesta uslijed potresa. Na 5 su radovi u tijeku, ali nisu zaboravljena ni druga područja. Radi se istovremeno i u Petrinji i drugdje: „Nastojimo sve radove izvesti do 15. svibnja iduće godine, u cijelosti iskoristiti sva raspoloživa sredstva. No, prvi je zadatak građanima pružiti sigurnost, što uz koordinaciju Stožera i SMŽ i činimo.“

Nakon obilaska radova generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i župan Ivan Celjak su sa suradnicima održali radni sastanak u sjedištu Županije. Teme ovog sastanka bile su prioriteti u obrani od poplava i daljnja ulaganja u sigurnost građana Sisačko-moslavačke županije.