Hrvatski posavac je autohtona i najstarija izvorna hrvatska pasmina konja. Uz to je i zaštićena. Uzgojno područje posavskog konja danas je primarno prostor Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Bio je ugrožena vrsta, ali se zahvaljujući poticajima povećao njegov broj.

– To je konj hrvatskog čovjeka, hrvatskog naroda i hrvatskog ruralnog prostora. To je konj kojim su nekada predstavnici Hrvata, naši preci, došli u ove krajeve. U tom konju ima krvi izuzetno vrijednih i dobrih pasmina kao što je arapski konj – objasnio je Zvonimir Dravinac, predsjednik Središnjeg saveza uzgajivača konja Hrvatski posavac.

Odransko polje je biološko raznolik krajolik oblikovan stoljetnim tradicionalnim gospodarskim aktivnostima, međusobno prepletenih ekosustava poplavnih nizinskih šuma, pašnjaka i livada, rijeke Odre i stajaćih voda, koji podržava održivi razvoj lokalnog stanovništva.

Snimljeno 12. svibnja 2018. godine


4K VIDEOZa 4K Video podesite rezoluciju