Sisačko-moslavačka županija pokrenula je postupak obnove ukupno 6 objekata bolnice u travnju ove godine i na jednoj su radovi već završeni. Župan je obišao i one objekte na kojima su radovi trenutno u tijeku i podsjetio koliko je važna angažiranost i koordinacija županijskih odjela, Bolnice i izvođača, a sve u svrhu što brže obnove objekata.

„U potresu je oštećeno 6 objekata Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača. Na jednom objektu su završeni radovi dok su na dva objekta radovi u tijeku, a radovi na svih šest objekata biti će završeni do kraja sedmog mjeseca. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 1,9 milijuna kuna, a to nisu jedini radovi koji će se izvršiti u krugu bolnice u Popovači. Za četiri objekta su spremni projekti za energetsku obnovu koji čekaju provođenje natječaja. Isto tako, važno je napomenuti da smo u suradnji s Ministarstvom zdravstva pokrenuli postupak ustrojavanja dječje psihijatrijske bolnice u Popovači, a koja će djelovati unutar Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača. Kada vratimo korisnike Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja u njihov objekt, u Ravniku, u dva objekta bit će smještena djeca koja imaju potrebu psihijatrijskog liječenja. Važno je napomenuti da je u tijeku javna nabava za izvođenje radova na obnovi za Dom zdravlja Petrinja ispostava Glina. Isto tako, u tijeku je postupak javne nabave za izvođenje radova za novi odjel Službe za interne bolesti u Sisku. S Ministarstvom zdravstva potpisano je devetnaest ugovora, vezanih uz obnovu objekata u sustavu zdravstva ukupne vrijednosti od oko 276 milijuna kuna. Neuropsihijatrijska bolnica u Popovači važna je, ne samo za Sisačko-moslavačku županiju nego i za cijelu Republiku Hrvatsku, zato Sisačko-moslavačka županija ima poseban odnos prema bolnici u Popovači te želimo omogućiti svim korisnicima zdravstvenih usluga u Popovači da se osjećaju ugodno i da primaju usluge na najkvalitetniji mogući način,“izjavio je župan Celjak

Važno je istaknuti da Sisačko-moslavačka županija i bolnica u Popovači izvrsno surađuju, te je jedna od zadnjih zajedničkih inicijativa realizirana, a odnosi se na odobrenje povećanja cijene usluga na Zavodu za forenzičku psihijatriju od strane ministarstva, te su cijene usluga sa 150 kuna za svakog pojedinog forenzičkog pacijenta povećane na 200 kuna, a što je na razini jedne godine veliki prihod za bolnicu u ovim uvjetima poslovanja.

Uz župana Ivana Celjaka i ravnateljice Marinu Kovač sa suradnicima, obilasku radova i obnovljenog prostora bolnice u Popovači nazočili su gradonačelnik Popovače Josip Mišković, predsjednik Upravnog vijeća Bolnice Danijel Sučija, predstavnici nadzora radova i predstavnici izvođača.