U organizaciji Uprave Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, 14.listopada 2021. u edukacijskom centru Novog bolničkog paviljona održan je sastanak s liječnicima obiteljske medicine.
Uz ravnatelja Opće bolnice i pomoćnika ravnatelja za kvalitetu sastanku su od strane bolnice nazočili liječnici sa Službe za kirurgiju, Službe za interne bolesti, Odjela za radiologiju, Odjela za otoriolaringologiju i oralnu kirurgiju i novootvorenog Objedinjenog hitnog bolničkog prijema.
Liječnici obiteljske medicine odazvali su se u velikom broju sa područja grada Sisak, Popovače i Kutine.

Na sastanku su od strane bolnice prezentirane nove dijagnostičke procedure i terapijski zahvati koji su uvedeni i koji uvelike podižu kvalitetu zbrinjavanja pacijenata.
Laparoskospke operacije debelog crijeva, kirurško zbrinjavanje onkoloških pacijenata, prezentacija pacijenata kroz multidiciplinarni konzilij kojega čine liječnici, internisti, kirurzi, radiolozi, patolozi, onkolozi, uvođenje endoskopskih operacija nosa i sinusa, operacija štitnjače, postavljanje novog CBCT uređaja koji se koristi za slojevito snimanje zuba i sune šupljine i koji je osnova za dijagnostiku patologije u oralnoj kirurgiji, samo su neke od novih metoda dijagnostike i liječenja pacijenata.

Voditelj odjela za radiologiju naglasio je da onkološki pacijenti koji zahtjevaju radiološku obradu u UZV ili CT u OB Siska imaju apsolutnu prednost i da su za iste odvojeni posebni termini, tako da pacijenti kod kojih se sumnja na malignu bolest budu radiološki obrađeni kroz nekoliko dana. Također pedijatrijski pacijenti na odjelu za radiologiju imaju slobodan prijem i ne naručuju se.

Gosti su provedeni kroz novi odjel za biokemiju i laboratorijsku dijagnostiku te kroz objedinjeni hitni bolnički prijem, koji je sada ključna točka za prijem svih hitnih pacijenata koji zahtjevaju bolnčko liječenje.

U razgovoru su sudionici sastanaka iznijeli prijedloge za još poboljšanja, koji su prihvaćeni s obje strane, a sve s ciljem unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.
Slijedeći sastanak s iječnicima obiteljske medicne na istu temu održati će se 19 listopada u 19 h.

Izvor: M.R.