Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022.

  1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Svete Marije Magdalene zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će od 10. do 29. svibnja 2020. godine i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

  1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2021. navršavaju tri godine života pa do polaska u osnovnu školu

– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7 do 17 sati)

II.  DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

  1. popunjeni i potpisani Zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću)
  2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika
  4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
  5. ostala dokumentacija navedena u Zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA UPIS, KAO I ISPUNJENI OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR  MOŽETE DONIJETI OSOBNO U DJEČJI VRTIĆ

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Sisačke biskupije za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja koji žele katolički odgoj djeteta, roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u naš vrtić, roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više malodobne djece te djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 11. lipnja 2021.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića

do 25. lipnja 2021.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

V. UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2020. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2021. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u program tijekom cijele pedagoške godine u dječji vrtić ukoliko ima slobodno mjesto.

PRIJE UPISA DJETETA RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN JE:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – Narodne novine 114/02).

Ravnateljica
Dragica Faltak, s. M. Matea