Cilj konferencije je predstavljanje aktualnih znanstvenih i tehnologijskih, teorijskih i praktičnih spoznaja i dostignuća iz područja zaštite okoliša, inženjerstva okoliša, održivog razvoja, te integrativne bioetike, kao i intenzivnije povezivanje znanstvenika i istraživača iz navedenih područja.

Konferencija će se održati u Kristalnoj, Kamenoj i Srednjoj dvorani Doma Rafinerije nafte Sisak, 13. i 14. rujna 2018. godine.
Službeni jezici konferencije su engleski, hrvatski i slovački. Odabrani radovi bit će uzeti u obzir za publiciranje u časopisu The holistic approach to environment.

Okoliš je apsolutno sve što postoji oko nas, sve što nije u nama kao ljudskom biću. U svakom trenutku, tijekom cijelog ljudskog života, prema pojavama i bićima u našem okolišu zauzimamo određene stavove, a u našem neposrednom okolišu i djelujemo.

Na početku 21. stoljeća svim mislećim ljudima postalo je jasno da zaštita okoliša i održivi razvoj postaju preduvjeti opstanka naše civilizacije, te da prijetnje uništavanja materijalnog okoliša nadilaze državne i kontinentalne granice. Polako raste svijest i o tome da su nužna znatnija ulaganja u znanstvena i tehnološka istraživanja s tog područja. Inženjerstvo okoliša postaje sve važnije u industrijskoj proizvodnji i primjeni suvremenih materijala.

Cjelovit pristup okolišu jest pristup holističkog environemtalizma pri čemu se cjelovito sagledava materijalni (priroda) i duhovni (svijet) okoliša. Pri cjelovitom pristupu okolišu otvara se istraživački prostor kako tehničkih i prirodnih znanosti koje omogućavaju tehničke udobnosti suvremene civilizacije, tako i humanističkih i društvenih znanosti koje pomažu razumijevanju samih sebe i društvenih odnosa u koje stupamo.

Izuzetno je važno interdisciplinarno i pluriperspektivno sagledavanje okoliša jer jedino na taj način možemo ponuditi održive modele razvoja.

Orgnizatori:

Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu
Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku
Balkan Environmental Association
Veleučilište Velika Gorica

Organizacijski odbor

izv.prof.dr.sc. Anita Štrkalj (HR), predsjednica
izv.prof.dr.sc. Hrvoje Jurić (HR), dopredsjednik
izv.prof.dr.sc. Zoran Glavaš (HR), dopredsjednik
prof.dr.sc. Damir Hršak (HR)
izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura (HR)
doc.dr.sc. Martina Lovrenić-Jugović (HR)
doc.dr.sc. Jan Kizek (SK)
doc.dr.sc. Gordana Kozoderović (SRB)
izv.prof.dr.sc. Marina Jovanović (BIH)
Dijana Cerić, dipl.ing. (SE)
prof.dr.sc. Spase Shumka (AL)
Damir Butković, dipl.ing. (HR)
doc.dr.sc. Slobodan Sadžakov (SRB)

Programski odbor

izv.prof.dr.sc. Aleksandra Anić-Vučinić (HR)
doc.dr.sc. Jakov Baleta (HR)
prof.dr.sc. Vladimir Bermanec (HR)
izv.prof.dr.sc. Ivan Brnardić (HR)
izv.prof.dr.sc. Mirjana Čurlin (HR)
dr.sc. Mariana Golumbeanu (RO)
dr.sc. Ivana Gudelj (HR)
doc.dr.sc. Goutam Hazra (IN)
izv.prof.dr.sc. Tamara Holjevac Grgurić (HR)
Igor Jajčinović, mag.ing.oecoing (HR)
doc.dr.sc. Ivan Jandrlić (HR)
Nives Jovičić, mag.ing.agr (HR)
prof.dr.sc. Darko Kiš (HR)
izv.prof.dr.sc. Peter Križan (SK)
Krešimir Maldini, dipl.ing. (HR)
prof.dr.sc. Amir Muzur (HR)
doc.dr.sc. Vesna Ocelić Bulatović (HR)
izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec (HR)
prof.dr.sc. Susana Paixao (PT)
izv.prof.dr.sc. Ljerka Slokar (HR)
izv.prof.dr.sc. Snežana Šerbula (SRB)
izv.prof.dr.sc. Maria Špoljar (HR)
dr.sc. Marija Trkmić (HR)
prof.dr.sc. Augustin Varga (SK)
prof.dr.sc. Lino Veljak (HR)
izv.prof.dr.sc. Antonija Višekruna (BIH)