Sisačko-moslavačka županija i ove će godine organizirati izložbu učeničkih radova u povodu Dana hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije 18. listopada.

Javni poziv za dostavu likovnih i literarnih radova na temu „𝐇𝐫𝐯𝐚𝐭𝐬𝐤𝐢 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐢𝐭𝐞𝐥𝐣𝐢 – 𝐣𝐮𝐧𝐚𝐜𝐢 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐨𝐠 𝐝𝐨𝐛𝐚“ raspisala je Sisačko-moslavačka županija i pozvala osnovne škole na dostavu likovnih radova učenika 4. razreda i literarnih radova učenika 8. razreda.
Javni poziv otvoren je od 7. rujna do 10. listopada 2023. godine, a svi učenici koji će sudjelovati dobit će prigodnu zahvalnicu.

Radove dostaviti na adresu:
Sisačko-moslavačka županija
Upravni odjel za poslove župana
Rimska 28, 44000 Sisak

s naznakom „Prijava na javni poziv- Hrvatski branitelji- junaci modernog doba”.